Vé rẻ nhất trong tháng


Chiều đi: THÁNG 08/2021

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
 
1
 
2
1,065,900
3
Hanoi - Da Nang
03/08/2021 1,065,900 VND
 
4
1,065,900
5
Hanoi - Da Nang
05/08/2021 1,065,900 VND
1,065,900
6
Hanoi - Da Nang
06/08/2021 1,065,900 VND
 
7
1,065,900
8
Hanoi - Da Nang
08/08/2021 1,065,900 VND
 
9
1,065,900
10
Hanoi - Da Nang
10/08/2021 1,065,900 VND
 
11
1,065,900
12
Hanoi - Da Nang
12/08/2021 1,570,000 VND
Hanoi - Da Nang
12/08/2021 1,065,900 VND
1,065,900
13
Hanoi - Da Nang
13/08/2021 1,570,000 VND
Hanoi - Da Nang
13/08/2021 1,065,900 VND
 
14
 
15
635,000
16
Hanoi - Da Nang
16/08/2021 635,000 VND
Hanoi - Da Nang
16/08/2021 1,065,900 VND
Hanoi - Da Nang
16/08/2021 681,000 VND
 
17
 
18
1,065,900
19
Hanoi - Da Nang
19/08/2021 1,570,000 VND
Hanoi - Da Nang
19/08/2021 1,065,900 VND
956,000
20
Hanoi - Da Nang
20/08/2021 1,570,000 VND
Hanoi - Da Nang
20/08/2021 1,065,900 VND
Hanoi - Da Nang
20/08/2021 956,000 VND
635,000
21
Hanoi - Da Nang
21/08/2021 635,000 VND
Hanoi - Da Nang
21/08/2021 655,006 VND
Hanoi - Da Nang
21/08/2021 791,000 VND
1,065,900
22
Hanoi - Da Nang
22/08/2021 1,570,000 VND
Hanoi - Da Nang
22/08/2021 1,065,900 VND
655,006
23
Hanoi - Da Nang
23/08/2021 800,000 VND
Hanoi - Da Nang
23/08/2021 655,006 VND
Hanoi - Da Nang
23/08/2021 2,585,000 VND
655,006
24
Hanoi - Da Nang
24/08/2021 800,000 VND
Hanoi - Da Nang
24/08/2021 655,006 VND
Hanoi - Da Nang
24/08/2021 2,255,000 VND
655,006
25
Hanoi - Da Nang
25/08/2021 800,000 VND
Hanoi - Da Nang
25/08/2021 655,006 VND
Hanoi - Da Nang
25/08/2021 2,585,000 VND
1,065,900
26
Hanoi - Da Nang
26/08/2021 1,570,000 VND
Hanoi - Da Nang
26/08/2021 1,065,900 VND
 
27
635,000
28
Hanoi - Da Nang
28/08/2021 635,000 VND
Hanoi - Da Nang
28/08/2021 655,006 VND
Hanoi - Da Nang
28/08/2021 791,000 VND
655,006
29
Hanoi - Da Nang
29/08/2021 800,000 VND
Hanoi - Da Nang
29/08/2021 655,006 VND
Hanoi - Da Nang
29/08/2021 2,585,000 VND
 
30
 
31

Chiều về: THÁNG 09/2021

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
 
1
655,006
2
Da Nang - Hanoi
02/09/2021 800,000 VND
Da Nang - Hanoi
02/09/2021 655,006 VND
Da Nang - Hanoi
02/09/2021 2,585,000 VND
655,006
3
Da Nang - Hanoi
03/09/2021 667,000 VND
Da Nang - Hanoi
03/09/2021 655,006 VND
Da Nang - Hanoi
03/09/2021 2,585,000 VND
1,065,900
4
Da Nang - Hanoi
04/09/2021 1,075,000 VND
Da Nang - Hanoi
04/09/2021 1,065,900 VND
Da Nang - Hanoi
04/09/2021 2,585,000 VND
1,065,900
5
Da Nang - Hanoi
05/09/2021 1,075,000 VND
Da Nang - Hanoi
05/09/2021 1,065,900 VND
Da Nang - Hanoi
05/09/2021 2,585,000 VND
655,006
6
Da Nang - Hanoi
06/09/2021 1,570,000 VND
Da Nang - Hanoi
06/09/2021 655,006 VND
Da Nang - Hanoi
06/09/2021 2,585,000 VND
 
7
1,065,900
8
Da Nang - Hanoi
08/09/2021 1,570,000 VND
Da Nang - Hanoi
08/09/2021 1,065,900 VND
1,065,900
9
Da Nang - Hanoi
09/09/2021 1,570,000 VND
Da Nang - Hanoi
09/09/2021 1,065,900 VND
1,065,900
10
Da Nang - Hanoi
10/09/2021 1,065,900 VND
1,065,900
11
Da Nang - Hanoi
11/09/2021 1,570,000 VND
Da Nang - Hanoi
11/09/2021 1,065,900 VND
655,006
12
Da Nang - Hanoi
12/09/2021 1,130,000 VND
Da Nang - Hanoi
12/09/2021 655,006 VND
Da Nang - Hanoi
12/09/2021 2,585,000 VND
1,065,900
13
Da Nang - Hanoi
13/09/2021 1,065,900 VND
1,065,900
14
Da Nang - Hanoi
14/09/2021 1,570,000 VND
Da Nang - Hanoi
14/09/2021 1,065,900 VND
 
15
1,065,900
16
Da Nang - Hanoi
16/09/2021 1,065,900 VND
2,530,000
17
Da Nang - Hanoi
17/09/2021 2,530,000 VND
2,530,000
18
Da Nang - Hanoi
18/09/2021 2,530,000 VND
1,065,900
19
Da Nang - Hanoi
19/09/2021 1,065,900 VND
1,065,900
20
Da Nang - Hanoi
20/09/2021 1,570,000 VND
Da Nang - Hanoi
20/09/2021 1,065,900 VND
 
21
1,065,900
22
Da Nang - Hanoi
22/09/2021 1,570,000 VND
Da Nang - Hanoi
22/09/2021 1,065,900 VND
603,900
23
Da Nang - Hanoi
23/09/2021 800,000 VND
Da Nang - Hanoi
23/09/2021 603,900 VND
Da Nang - Hanoi
23/09/2021 681,000 VND
 
24
 
25
1,065,900
26
Da Nang - Hanoi
26/09/2021 1,065,900 VND
1,065,900
27
Da Nang - Hanoi
27/09/2021 1,570,000 VND
Da Nang - Hanoi
27/09/2021 1,065,900 VND
 
28
 
29
 
30

Chú thích:

  Giá thấp nhất
  Giá bạn chọn
  Giá thường
  Giá không thể chọn
(Giá vé chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm, để check vé cụ thể xin trở lại trang chủ)